Απόγειος

Έρευνα | Πρακτική | Χορός
2014 – ….

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 2017

απόγειος = από τη γή

Ο Απόγειος είναι ένας χορός που «κτίζεται χορεύοντας», μια νέα κινητική γλώσσα. Οι άνθρωποι που κοινωνούν αυτή τη γλώσσα παράλληλα τη διαμορφώνουν, σχηματίζοντας τη δεδομένη στιγμή και στο συγκεκριμένο τόπο τον νέο χορό. Επιχειρεί να είναι ένας χορός πέρα από τη φόρμα, τα σχήματα και τα λεξιλόγια, ένα μονοπάτι για τη δημιουργία «καταστάσεων χορού» και «κοινωνίας χορού». 

 

Η έρευνα Απόγειος αποτελεί μια εξερεύνηση της κινησιολογίας του χορευτή, δηλαδή, της μηχανικής, της ανατομίας καθώς και της περιβαλλοντικής φυσιολογίας του χορεύοντος σώματος. Επιπλέον μελετά τα άυλα εκείνα χαρακτηριστικά που μετατρέπουν τις κινητικές δράσεις σε χορευτικές πράξεις. Ως άυλα χαρακτηριστικά ορίζουμε: α) την ιδιαιτερότητα του κάθε χορευτή μέσα από τον τρόπο σκέψης, το υπόβαθρο, την αντίληψη και τις προθέσεις του και β) την αλληλεπίδραση, τη συνεννόηση και τη συνύπαρξη με τον περιβάλλοντα χώρο και τους άλλους, κατά τη διαδικασία της σύνθεσης (έργο χορού). Παράλληλα μελετώνται οι επιδράσεις του μουσικού ρυθμού στην κίνηση, ενώ μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην αναζήτηση της μουσικότητας της κίνησης και της σύνθεσης (έργο χορού).

Παραδείγματα εργαλείων της πρακτικής:

γεμίζω-αδειάζω 

σπρώχνω-αφήνω

το κύκλωμα

Παραστάσεις (βασισμένες στην έρευνα)

Commun 2020

Απόγειος – μία παραλλαγή 2019

Βορεάδες 2018-2019

Απόγειος 2016-2017

Υποστήριξη από

Υπουργείο Πολιτισμού

Ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού στην Αθήνα και τα Ιωάννινα 

Διεθνή κέντρα Residency

Καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς

Residencies

 
2020 (Σεπτέμβριος)

BIRCA – Bækkelund International Residency Center for Artists – Island Connect Residency Program, Δανία

 
2019 (Μάρτιος-Απρίλιος)

DeVIR/CAPa- Centro de Artes Performativas do Algavre, Πορτογαλία 

2018 (Ιούνιος)

TRY! Residencies, Tipperary Dance Platform, Ireland 

2017 (Σεπτέμβριος)

Baobab Art Center, Ioannina, February

Δεκέμβριος 2015 –  Ιούνιος 2016

Duncan Dance Research Center Athens