Επικοινωνία

reon-logo-transparent

θέατρο

τηλ. +30 6947774409

orestatsis@gmail.com

Ορέστης Τάστης

reon productions

+30 2103823311

reonamke@gmail.com

Εμ. Μπενάκη 142, Αθήνα – 11473

χορός

τηλ. +30 6976080120

creodancecompany@gmail.com

Πωλίνα Κρεμαστά