Συμπαραγωγές

Φιλική Εταιρεία
Περηφάνια και Προκατάληψη
Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Destination Free
Track
Λαϊκή αγορά / μια μέρα μετά το τέλος του κόσμου
ο Γαργαντούας και ο Πανταγκρυέλ στη Λαϊκή Αγορά